Annika Dahlström

 
Annika Dahlström

Jag är uppväxt i svenska Teko-bygden under Tekoindustrins blomstrande tid i Sverige. De flesta arbetade i tekoindustrin, det fanns gott om väverier, stickerier, syfabriker och färgerier. Allt upplevdes positivt med gott om arbetstillfällen. Men vi tänkte inte på vad  fabrikerna släppte ut i våra vattendrag.

Det skämtades om ” Idag färgar de rött” – vattnet som släpptes ut var rött. Det fanns gott om industrier utmed Ätran som släppte ut vatten från fabrikerna och vattnet rinner så småningom ut i havet i Falkenberg.

Jag valde att inte arbeta inom textilbranschen utan utbildade mig till sjuksköterska och företagssköterska och arbetade i Sverige och utomlands.

1991 startade jag AD design och har sedan jag dess arbetat med ekologiska textilier. Min bakgrund från teko-bygden och erfarenheten från denna industri hade jag stor nytta av när jag gjorde mitt val att fokusera på ekologisk och etisk textilproduktion.

Jag utbildar personal på företag, kommun och landsting, organisationer mm i ämnet Hållbar utveckling i textilbranschen.

Jag besöker ekologiska projekt och odlingar i Indien, Europa och USA. Det håller mig uppdaterad om utvecklingen.

Jag har fått Falkenbergs kommuns miljöpris.

Vi erbjuder ekologiskt tyg, hemtextil, kläder, produktion i våra ekologiska tyger samt utbildning och konsulttjänster till kunder i Norden.

Företagspresentation

AD ecotextile AB har sedan början av 1990- talet arbetat med Hållbar utveckling i textilbranschen.

Vi är handelsagenter och importörer av ekologiska textilier; tyger, hemtextil, kläder och textilprodukter till hälsobranschen mm. Vi samarbetar med företag som har ekologiska och etiska textilprojekt från olika delar av världen.

Vi erbjuder utbildningar och konsultuppdrag om Hållbar utveckling i textilbranschen till företag, offentlig verksamhet, organisationer, föreningar, skolor, mm.

Jag har erhållit Falkenberg kommuns miljöpris med följande motivering:

“För outtröttligt och målmedvetet arbete med att öka användandet av ekologiskt odlad bomull i textilier för bättre hälsa och renare natur”

Mission

Vår affärsidé är att erbjuda textilprodukter och utbildning som bygger på de fyra hörnstenarna ekologi, etik, ekonomi och erfarenhet.

Vision

Vårt mål är att öka andelen hållbar textil på den nordiska marknaden genom att kontinuerligt vara välinformerade inom detta område. Vårt globala nätverk och vår kännedom om den nordiska marknaden hjälper oss att tillhandahålla de produkter och tjänster som våra kunder behöver.

Erfarenhet

Vår erfarenhet och breda kunskap om hållbar textilutveckling har vi byggt upp sedan början av 1990-talet. Det ger oss en unik kunskapsbank som vi erbjuder våra kunder.

Bakgrund

Med min bakgrund som legitimerad sjuksköterska och företagssköterska samt erfarenhet från förebyggande arbetsmiljöarbete inom lantbruk, industri, kommun och landsting förstår jag vikten av hållbar utveckling inom textilindustrin.

Pressmaterial

 

Bilder för fri publicering

Bilder

Annika Dahlström (798x1200) Färg
Annika Dahlström (798x1200) Svartvit
Annika Dahlström Logotyp (png)