Tjänster

 
Tjänster

Konsulttjänster

Jag har sedan 1991 arbetat som oberoende konsult i ämnet Hållbar utveckling i textilbranschen.

Avslöjanden om giftiga kemikalier i våra kläder och textilier blir allt vanligare. Vi får mycket frågor i detta ämne från butiker, designers och företag.

Det blir allt viktigare att veta:

  • Vad innebär olika textila miljömärkningar? Vad ska jag välja? Ingår sociala villkor? 
  • Vad innehåller kläderna, lakanen och övriga textilprodukter?
  • Hur man ska veta vad som är ett bra val?
  • Vilka konsekvenser får det för användaren, för vår miljö och för människor som arbetar med tillverkning och försäljning?

Med vår långa erfarenhet och stora globala nätverk erbjuder vi hjälp med frågor inom området Hållbar utveckling i Textilbranschen.

Kontakta mig så berättar jag mera.
tfn 070 53 80928 eller info@adecotextile.se

Utbildningar

Vi erbjuder utbildning i hållbar textil, hälsa och miljö för företag, skolor, organisationer mm. Vi tar även fram informationsmaterial, broschyrer, skrifter, böcker mm.

De flesta av oss orkar inte med alla problem om miljöförstöring, missförhållanden i textilbranschen som vi hör och läser om dagligen, även om vi vill ställa om vet vi inte hur vi ska börja det gäller både företag och konsument. Det är mycket skrivit om textilindustrins negativa påverkan på människa och miljö och jag har funderat över hur vi kan se möjligheterna och bidra till en positiv förändring.

Så när jag för över 20 år sedan startade företaget trodde jag att utvecklingen mot en hållbar framtid för textilindustrin skulle gå snabbare. Jag har under dessa år erbjudit föreläsningar/utbildningar, sålt kläder och hemtextil för en hållbar framtid och har hela tiden trott att valet skulle falla på miljöcertifierade alternativ innan det är försent att vända utvecklingen.

Jag har skrivit olika faktaskrifter om ”Hållbar framtid i textilindustrin” och ”Textil – den glömda miljöfrågan?” Så när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att skriva en bok ur mitt eget perspektiv om hur jag ser på vad vi kan göra för en hållbar framtid i textilindustrin, tänkte jag att det kan vara ett tillfälle att nå ut med min vision och mission om hur vi tillsammans kan bidra till en bättre framtid för textilbranschen.

Boken “Wow – Jag kan bidra” finns nu att köpa, se under fliken bok. Jag använder den som underlag i mina öppna föreläsningar men jag kommer även fortsättningsvis anpassa utbildningar efter beställarens behov.

Tillsammans tror jag vi kan göra skillnad.
År 2020 vill jag skriva om våra insatser som handlar om hur vi tillsammans gjorde skillnaden!

Kontakta mig när ni är i behov av föreläsning eller anpassad utbildning så lämnar vi offert utifrån ert syfte och mål.

tfn 070 53 80928 eller info@adecotextile.se